Prezentarea profesiilor

Industrial și tehnic

Pe scurt

Proiectați, perfecționați și produceți obținând, în același timp, excelență tehnică și operațională.

Roluri și responsabilități

Proiectați și dezvoltați produse, îmbunătățiți și perfectionați procese și echipamente. Scopul este de a vă asigura că standardele, bugetele și termenele limită sunt întotdeauna respectate.

Operațiuni industriale – Echipele din operațiunile industriale folosesc instrumente de pilotare sofisticate și sisteme din ce în ce mai inovatoare pentru luarea de decizii asistate și managementul proceselor de producție. Aceste echipe, ce reprezintă aproape 50% din forța de lucru a Grupului, sunt responsabile de fiabilitatea producției și a echipamentelor.

Rolul acestora este de a sprijini producția prin asigurarea respectării angajamentelor făcute către clienți în privința calității, termenelor limită și a costurilor. Accentul se pune pe siguranța angajaților și protecția mediului înconjurător.
La rândul lor, echipele noastre trebuie să motiveze angajații implicați, să stăpânească tehnici și să mențină controlul managerial.

Suport tehnic – Echipele de suport tehnic joacă un rol cheie în cadrul proiectelor transversale de îmbunătățire a performanței industriale. Ele proiectează și implementează proiecte de investiții, asigurându-se de realizarea transferului de cunoștințe și bune practici în toate domeniile tehnice.

Experții noștri tehnici aduc valoare adăugată unităților operaționale și le măresc eficiența prin facilitarea schimburilor de informații și experiență.

Exemple de poziții

 • Inginer de proces
 • Inginer de producție
 • Inginer de mentenanță
 • Inginer de carieră

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:

 1. inginer având competențe specifice în domeniul materialelor, geologiei, mecanicii sau ingineriei electrice
 2. riguros și metodic
 3. pasionat de industrie, producție și de aspectele strategice ale proiectelor transversale

Vânzări și marketing

Pe scurt

Anticipați nevoile clienților, construiți relații și sunteți atenți la cerințele acestora. Cu alte cuvinte, puneți clientul în centrul preocupărilor dumneavoastră.

Roluri și responsabilități

Vânzări – Echipele de vânzări au o contribuție semnificativă la creșterea și dezvoltarea  companiei. Rolul acestora include gestionarea portofoliilor de clienți, capitalizarea bunurilor companiei și consolidarea cotei de piață.

Marketing – Echipele noastre de marketing lucrează cu departamentele de producție și vânzări pentru a dezvolta produse și servicii ce vin în întâmpinarea nevoilor clienților noștri.

Sunt responsabile de identificarea și anticiparea comportamentelor și așteptărilor clienților, ghidarea deciziilor de investiții ale companiei prin identificarea segmentelor de piață cu creștere mare și dezvoltarea unor instrumente de vânzări eficiente.

Exemple de poziții

 • Reprezentant de vânzări
 • Manager regional de vânzări
 • Manager de produs
 • Manager marketing

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:

 1. absolvent al unei facultăți de inginerie sau studii economice
 2. confortabil în negocierile și consilierea clienților
 3. deschis, cu bune abilități interumane

Financiar și control intern

Pe scurt

Determinați creșterea și controlați costurile industriale într-un cadru financiar coerent și structurat.

Roluri și responsabilități

Echipele financiare și de control lucrează în mai multe zone, pentru a integra noile achiziții și pentru a standardiza metodologiile de management al controlului și rulajului financiar, contabilitate, consolidare, taxe, probleme juridice și asigurări.

Scopul acestora este optimizarea ciclurilor de planificare și managementul administrativ al unităților operaționale respectând în același timp reglementările locale, precum și managementul performanței pentru a controla creșterea costurilor industriale.

Exemple de poziții

 • Controlor financiar
 • Trezorier
 • Contabil
 • Manager financiar
 • Specialist taxe

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:

 1. absolvent al unei facultăți economice cu specializare în management financiar
 2. riguros și confortabil în lucrul cu cifrele
 3. capabil să stabiliți ușor relații și vă simțiți în largul dumneavoastră în cadrul comunității financiare

Achiziții și logistică

Pe scurt

Creați un avantaj competitiv prin optimizarea costurilor.

Roluri și responsabilități

Achizițiile și logistica se află la intersecția mai multor funcțiuni. Aceste echipe au scopul de a optimiza costurile pentru fiecare familie de produse și servicii. Munca acestora implică organizarea achiziției sau vânzării de produse în conformitate cu strategia CRH, gestiunea inventarului și asigurarea transportului și livrării produselor în cel mai economic și rapid mod posibil.

Echipele sunt implicate în proiecte din stadiul incipient și beneficiază de o viziune de ansamblu asupra operațiunilor.

Exemple de poziții

 • Manager achiziții
 • Achizitor principal
 • Coordonator logistic

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:

 1. absolvent al unei facultăți de inginerie sau business cu pregătire în achiziții, logistică sau supply chain
 2. capabil să negociați și să stabiliți relații solide de lucru

Strategie și dezvoltare

Pe scurt

Identificați prioritățile de dezvoltare ale companiei, motivați echipa și oferiți îndrumare.

Roluri și responsabilități

Aceste echipe realizează analize macroeconomice pe baza unor parametri clar definiți, efectuează studii la nivel de țară, evaluează piața și concurența și identifică opțiuni strategice.

Lucrând pe verticală în proiecte strategice cheie, joacă un rol important în studiile de achiziții și fuziuni, realizează evaluări și analize financiare.

Exemple de poziții

 • Manager strategie
 • Manager dezvoltarea afacerii
 • Manager proiect

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:

 1. absolvent al unei facultăți de inginerie sau studii economice și dețineți o diplomă de masterat
 2. sunteți interesat de strategii și probleme internaționale
 3. un bun comunicator, cu abilități interpersonale

IT și e-soluții

Pe scurt

Vă desfășurați activitatea chiar în inima noilor tehnologii informaționale.

Roluri și responsabilități

Sisteme informatice – Echipele IT dezvoltă, integrează și actualizează sistemele informatice din ce în ce mai sofisticate necesare unui grup internațional precum CRH. De exemplu, implementează instrumente precum E.R.P, sisteme informatice pentru fabrici și site-uri de internet.

E-soluții – Aceste echipe folosesc ultimele tehnologii pentru a îmbunătăți metodele de lucru și a moderniza instrumente în zone precum relațiile cu clienții, achiziții și recrutare.

Exemple de poziții

 • Manager IT
 • Administrator de sistem
 • Suport IT

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:

 1.  specialist IT calificat
 2. pasionat de tehnologii noi și servicii clienți
 3. interesat în a lucra pe proiecte pilot inovatoare în cadrul unei echipe

Resurse umane și comunicare

Pe scurt

Sunteți aproape de  oamenii și organizațiile din care provin pentru a-i aduce împreună pe angajați, împărtășiți idei și maximizați avantajele oferite de resursele disponibile.

Roluri și responsabilități

Resurse umane – Echipele de resurse umane anticipează și susțin schimbările din cadrul organizației. Pe lângă gestionarea de zi cu zi a angajaților, aceste echipe încearcă în mod constant să îmbunătățească performanța companiei prin recrutarea de noi talente, încurajarea mobilității interne și dezvoltarea competențelor angajaților prin intermediul programelor de dezvoltare.

Comunicare – Într-un mediu complex, echipele noastre de comunicare lucrează în cadrul unei rețele internaționale pentru a dezvolta imaginea Grupului. Aceste echipe susțin dezvoltarea profesiilor și a indivizilor prin încurajarea dialogului și coeziunii în interiorul organizației.

Exemple de poziții

 • Manager dezvoltare și învățare
 • Manager resurse umane
 • Manager comunicare

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:

 1. absolvent al unei facultăți cu profil umanist (jurnalism, științe politice etc.) sau al unei universități cu profil de business
 2. o persoană sociabilă, deschisă către medii multiculturale
 3. bun cunoscător al limbii engleze

Sănătatea și siguranța în muncă

Pe scurt

Determinați dezvoltarea și incorporarea unei culturi a siguranței și sănătății în toate aspectele de lucru.

Roluri și responsabilități

Cele mai bune companii din punctul de vedere al sănătății și siguranței în muncă sunt și cele mai performante din sectorul lor. Ambiția companiei este de a fi una din cele mai sigure companii din lume și de a atinge obiectivul de „zero accidente”. Prioritatea echipelor de siguranță și sănătate este de a ajuta managementul în implementarea standardelor și regulamentelor noastre, pentru a asigura sănătatea și siguranța în toate locațiile, combinând întotdeauna standardele cu schimbările în comportament.

Vă veți focaliza pe instruire, coordonare și training. Dumneavoastră ajutați la dezvoltarea unei culturi a sănătății și siguranței în organizație, având ca motto zilnic: „Îmi pasă de sănătatea și siguranța noastră”. Compania privește sănătatea în complementaritate cu siguranța.

Echipele de sănătate și siguranță lucrează transversal cu alte departamente pentru a stabili prioritățile și pentru a se asigura că Grupul atinge performanțele stabilite.

Exemple de poziții

 • Manager/coordonator SSM
 • Inginer SSM fabrică
 • Inspector SSM

Alăturați-vă acestor echipe dacă sunteți:

 1. absolvent sau masterand în domeniul sănătății și siguranței, ingineriei, managementul construcțiilor, științe
 2. loial ideii de sănătate și siguranță și aveți capacitatea de a conduce schimbări și convergențe organizaționale prin influență
 3. riguros, cu o înțelegere profundă a regulilor de siguranță
x