Agregate de carieră

Andezit, bazalt, calcar, calcar cristalin, dacit, granit

Curbă granulometrică continuă, puritate, lipsa constituenților chimici sau organici nocivi. Rezistență la îngheț-dezgheț, proprietăți geometrice și mecanice superioare.

Caracteristici

  • agregate fine, cu dimensiuni de până la 4mm
  • agregate grosiere, cu dimensiuni cuprinse între 4 și 32mm
  • amestecuri de agregate, cu dimensiuni de până la 80mm
  • agregate pentru balast de cale ferată, cu dimensiunea 31,5-50mm
  • agregate pentru anrocamente ușoare, grosiere și grele

Domenii de utilizare

  • fabricarea betoanelor, mortarelor, șapelor (în special nisipul produs în Sândominic), la fabricarea mixturilor bituminoase, ca straturi suport, umpluturi
  • fabricarea betoanelor, în lucrări de inginerie civilă, în construcții de drumuri, la fabricarea mixturilor bituminoase pentru orice categorie de drumuri
  • lucrări de drumuri în fundații rutiere, amestecuri optimale, straturi de formă, platforme, umpluturi, la diferite lucrări de inginerie civilă
  • ramforsări, îndiguiri, gabioane, întăriri de maluri

Documente

Contact

0748 101 526
call.center@ro.crh.com

PAGINA DE CONTACTE
x