CEM I 52,5 R

Ciment vrac – de înaltă performanță

  • ciment de înaltă performanță pentru betoane și prefabricate din beton

Termen valabilitate: 60 de zile de la data livrării

Caracteristici

  • beton armat/precomprimat/dispers C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/115
  • betoane rutiere BcR 3,5, BcR 4, BcR 4,5, BcR 5
  • betoane ușoare LC25/28...LC 80/88

Domenii de utilizare

  • construcții civile și industriale
  • drumuri, poduri, tuneluri, lucrări de artă și viaducte
  • prefabricate ușoare, medii și grele
  • lucrări de construcții executate pe timp friguros
  • mortare uscate, adezivi pentru plăci ceramice și polistiren
  • microbetoane și mortare utilizate la consolidări, injectări, reparații, subturnări
x