Anunțuri

Anunț privind organizarea procedurii competitive pentru selectarea furnizorului cu care
ROMCIM SA va încheia contractul având ca obiect „Proiectarea, furnizarea, montarea, punerea
în funcțiune, exploatarea și întreținerea a cinci (5) generatoare eoliene (GTE)” aferente parcului
eolian pe care ROMCIM SA intenționează să îl dezvolte în proximitatea orașului Medgidia
(România)

Announcement regarding the performance of the competitive procedure for the selection of
the provider with which ROMCIM SA will conclude the contract having as subject matter ”the
design, supply, assembly, putting into service, exploitation and maintenance of five (5) wind
power generators (GTE)” pertaining to the wind park that ROMCIM SA intends to develop in
the proximity of Medgidia municipality (Romania)

x