Anunțuri

ANUNȚ PUBLIC

  „ROMCIM S.A.”, titular al proiectului „ Realizare camera pompe si rezervoare de apa incendiu, camera ACS si rețele exterioare” , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul ” Realizare camera pompe si rezervoare de apa incendia, camera ACS si rețele exterioare” propus a fi amplasat in ROMCIM SA – Punct de Lucru Hoghiz, strada Padurii, Nr.1, localitate Hoghiz, Județul Brasov.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la următoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brasov.

 

ANUNȚ PUBLIC

   S.C. ROMCIM S.A, cu sediul în municipiul București, str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1-5, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul: „EXPLOATARE RESURSE LOESS ȘI CALCAR MARNOS ÎN PERIMETRUL POARTA ALBĂ-CASTELU”, propus a fi amplasat în comuna Poarta Albă, județ Constanța.
Tipul deciziei posibile luate de autoritatea competentă pentru protecția mediului Constanța poate fi emiterea Acordului de Mediu sau respingerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, din municipiul Constanța, str. Unirii nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri, între orele 08.00-14.00, și la adresa persoanei juridice atestate: dna. Cristina CRAPCEA – str. Trotușului nr. 60, sector 1, București, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.00, vineri între orele 08.00-14.00.
Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc în data de 26.04.2024, ora 11.00, în sala de ședințe a Primăriei comunei Poarta Albă.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii/opinii/observații privind documentul menționat, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, cu adresa în municipiul Constanța, str. Unirii nr. 23, până la data de 26.04.2024.

 


Anunt public privind decizia etapei de încadrare
S.C. ROMCIM S.A.

S.C. ROMCIM S.A., titular al proiectului ”EXPLOATARE RESURSE LOESS SI CALCAR MARNOS IN PERIMETRUL POARTA ALBA-CASTELU”, anuță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul ”EXPLOATARE RESURSE LOESS SI CALCAR MARNOS IN PERIMETRUL POARTA ALBA-CASTELU”, propus a fi amplasat în extravilan Poarta Albă.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care fundamentează pot fi consultate la sediul autorității compente pentru protecția mediului APM Constanța, din Strada Unirii, nr. 23, Constanța, Județul Constanța, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Anunţ public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

        ROMCIM SA , reprezentata de Dumitru Sima  titular al proiectului DEMONTARE CONDUCTA DE TRANSPORT INTERNATIONAL GAZE NATURALE Dn 1000 T1 ISACCEA – NEGRU VODA, in zona carierei ROMCIM. punct de lucru Medgidia, judetul Constanta propus comuna Poarta Alba,judeţul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta , din municipiul Constanta  , str.Unirii nr.23 judetul Constanta, zilnic intre orele 9,00 – 13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http:/apmct.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.


ROMCIM S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, Etaj 1 si 5, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/546/1991, cod unic de inregistrare RO328750, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Marire capacitate de transport clincher”, propus a fi amplasat la punctul de lucru al societatii situat in Municipiul Medgidia, str. Poporului nr. 1 (in incinta Fabricii de ciment), jud. Constanta.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanta, din Municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 si la punctul de lucru al ROMCIM S.A. situat in Municipiul Medgidia, str. Poporului nr. 1, zilnic – intre orele 9:00-15:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din Municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, intre orele 9:00-15:00.

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
ANUNȚ DE SEMNARE CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA

ROMCIM S.A. vă anunta ca in data de 28.08.2023 a fost semnat cu operatorului economic Nordex Energy
Romania SRL , desemnat ca ofertant câștigător, contractul nr. 112441 cu având ca obiect „Proiectarea,
furnizarea, montarea, punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea a cinci (5) generatoare turbine
eoliene (GTE)” aferente parcului eolian pe care ROMCIM S.A. intenționează să îl dezvolte în proximitatea
orașului Medgidia (România).

Anunț privind organizarea procedurii competitive pentru selectarea furnizorului cu care
ROMCIM SA va încheia contractul având ca obiect „Proiectarea, furnizarea, montarea, punerea
în funcțiune, exploatarea și întreținerea a cinci (5) generatoare eoliene (GTE)” aferente parcului
eolian pe care ROMCIM SA intenționează să îl dezvolte în proximitatea orașului Medgidia
(România)
Descarca Caietul de Sarcini (RO)DESCARCA

Announcement regarding the performance of the competitive procedure for the selection of
the provider with which ROMCIM SA will conclude the contract having as subject matter ”the
design, supply, assembly, putting into service, exploitation and maintenance of five (5) wind
power generators (GTE)” pertaining to the wind park that ROMCIM SA intends to develop in
the proximity of Medgidia municipality (Romania)
Download Call for Tender (EN)DOWNLOAD

x