Mediu

ANUNT PUBLIC

              ROMCIM  S.A., anunta publicul interesat asupra definitivarii Raportului de Mediu pentru planul:“ELABORARE PUZ pentru CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI IN PARC, TRASEU ELECTRIC STATIE DE TRANSFORMARE SI RACORDARE LA SEN –SC ROMCIM SA”, pentru imobilul – teren si/sau constructii, situat  in intravilanul si extravilanul municipiului Medgidia, judetul Constanta  si organizarea dezbaterii publice in data de 20.10.2022 ora 11,00.

           Planul Urbanistic Zonal si Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Constanta, municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, judetul Constanta, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 8 – 14.

      Observatiile si sugestiile vor fi transmise in scris la sediul APM Constanta, pana la data de  20.10.2022 ( data dezbaterii publice)”

CRH și-a luat angajamentul de a opera în toate punctele sale de lucru la cele mai înalte standarde privind protecția mediului, dovadă fiind investițiile permanente în retehnologizarea și modernizarea procesului de producție.

Construcții verzi

Ne concentrăm eforturile pentru a promova construcțiile verzi, care presupun un alt mod de a gândi întregul proces, cu mijloace moderne și atenție pentru toate aspectele impactului asupra mediului înconjurător. Soluțiile CRH urmăresc:

  • reducerea impactului negativ asupra muncitorilor și a comunităților din apropierea șantierelor (spre exemplu zgomotul sau praful) în timpul diverselor etape de construcție
  • integrarea surselor de energie regenerabilă pe perioada construcției pentru conservarea resurselor naturale
  • creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea inerției termice a clădirilor pentru reducerea costurilor și a energiei pentru încălzire și aer condiționat
  • reducerea consumului de apă
  • controlarea procesului de îmbătrânire a clădirilor
  • reciclarea și valorificarea materialelor și a structurilor rezultate din construcții și demolări
  • proiectarea locuințelor ieftine pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor cu venituri mici și foarte mici

Construcțiile durabile sunt soluția pentru viitorul unei planete curate. Astfel, potențialul de dezvoltare în domeniul construcțiilor în România trebuie să fie direcționat spre proiecte cât mai durabile și cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

Indiferent că este vorba de lucrări mari de infrastructură, de proiecte imobiliare noi de tip rezidențial, comercial sau de birouri, este necesar ca soluțiile care sunt selectate să fie evaluate și din punctul de vedere al eficienței utilizării resurselor, minimizării impactului asupra mediului înconjurător pe durata de funcționare/utilizare, dar și al ambientării optime din punct de vedere social și administrativ.

x