Informații acționari

Distribuirea către acționari a unor dividende suplimentare 

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CRH Ciment (România) S.A. din data de 10 decembrie 2020, CRH Ciment (România) S.A. anunță plata unor dividende suplimentare (aferente repartizării unor sume din rezultatul reportat/alte rezerve constituite în anii anteriori) către acționarii săi înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de referință 10 noiembrie 2020.

Modalitatea de plată a dividendelor:

  1. Pentru acționarii persoane juridice, plata dividendelor se va efectua de către CRH Ciment (România) S.A., prin virament bancar, în conturile indicate de către aceștia.
  2. Pentru acționarii persoane fizice nerezidente, plata dividendelor se va efectua de către CRH Ciment (România) S.A. cash (în numerar) sau prin virament bancar, în conturile indicate de către aceștia.
  3. Pentru acționarii persoane fizice rezidente, plata dividendelor se va efectua astfel:

Valoarea dividendului suplimentar brut pe acțiune, corespunzător repartizării unor sume din rezultatul reportat/ alte rezerve constituite în anii anteriori, este de 0,26 Lei/1 acțiune. 

x